ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  06-01-2563 หมดเขต 17-01-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท E130091ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  06-01-2563 หมดเขต 17-01-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท E130090ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  02-01-2563 หมดเขต 31-01-2563


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(ชั่วคราว) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์บริการฯ 
 สังกัด ศูนย์บริการฯ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 70,000 บาท 
ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-12-2562 หมดเขต 27-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 5 คน EP130001ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-12-2562 หมดเขต 27-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 21,750 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน E130094ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  17-12-2562 หมดเขต 27-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ 
 สังกัด ภาควิชาเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000 บาท  จำนวนผู้สมัคร 1 คน E130092-93ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  29-11-2562 หมดเขต 20-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท  จำนวนผู้สมัคร 25 คน ตำแหน่งเลขที่ S4131009ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  29-11-2562 หมดเขต 20-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17,060 บาท  จำนวนผู้สมัคร 57 คน ตำแหน่งเลขที่ S4131086ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  25-11-2562 หมดเขต 29-11-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท  จำนวนผู้สมัคร 10 คน