ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  29-11-2562 หมดเขต 20-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17060 บาท  จำนวนผู้สมัคร 11 คน ตำแหน่งเลขที่ S4131009
ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  29-11-2562 หมดเขต 20-12-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานปฏิบัติงาน 
 สังกัด สำนักงานคณะเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 17060 บาท  จำนวนผู้สมัคร 17 คน ตำแหน่งเลขที่ S4131086
ประกาศรับสมัคร

ประกาศวันที่  25-11-2562 หมดเขต 29-11-2562


รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย(เงินรายได้) ตำแหน่ง พนักงานบริการทั่วไป 
 สังกัด ภาควิชากิจกรรมบำบัด จำนวน 1 อัตรา
 อัตราค่าจ้างเดือนละ 9340 บาท  จำนวนผู้สมัคร 10 คน