ขยายเวลาเปิดรับบทคัดย่อสำหรับนำเสนอผลงานวิจัย ถึง 10 ต.ค. 2557